STOCKHOLM: Din Bagare i Sverige var opprinnelig et utspring fra Din Baker i Norge. Etter mange år fra hverandre har de to bakerikjedene funnet sammen igjen og vil fremover samarbeide til felles beste for sine medlemmer i begge land.

Din Bagare ble etablert i Sverige i 2009 som et utspring fra Din Baker i Norge. Den svenske bakerikjeden består i dag av 37 medlemsbedrifter med et mål om å være 49 medlemsbedrifter i 2026. Kjedens medlemmer har i dag en samlet omsetning på 1,3 milliarder svenske kroner.

Mens styre og administrasjon i Din Baker over litt tid har hatt kontakt med Din Bagare, ble også Din Bakers medlemmer orientert om samarbeidet på Din Baker-turen til Stockholm.

De to bakerikjedene på hver sin side av grensen har kommet i gang med samarbeid på flere felt. Nå satser Din Baker på den samme innkjøpsportalen som er testet og i bruk av svenske bakerier. Din Bagare vil satse på Din Bakers spillbaserte opplæringsapp som fremover vil videreutvikles fra begge sider av grensen.

Din Bagare har også fattet stor interesse for Din Baker og Trond Aam sin kompetanse og fokus på butikkutvikling. Aam har allerede blitt eksportartikkel og har vært i møte med flere svenske bakerier.

De to bakerikjedene har også gått sammen om flere felles innkjøpsprosjekter som allerede har gitt gode resultater..

– Samarbeidet med Din Bagare er veldig spennende. Kontakten oss imellom har blitt en veldig god match og vil skape store synergier for oss begge i årene fremover, sier daglig leder i Din Baker Georg Husebæk.

PUBLISERT Tirsdag 23. april. Redaktør Oddbjørn Roksvaag
https://www.bakeri.net