Fagsamling for butikkansatte

Vi inviterer igjen våre medlemmer til fagsamling den 15-16 oktober 2018. På programmet står blant annet "Talor & Jørgen", samt "Foll Reklame". Utfyllende program og påmelding er sendt det enkelte bakeri. Talor fra "Talor & Jørgen"