Vi inviterer igjen våre medlemmer til fagsamling den 15-16 oktober 2018.

På programmet står blant annet «Talor & Jørgen», samt «Foll Reklame».

Utfyllende program og påmelding er sendt det enkelte bakeri.

Talor fra «Talor & Jørgen»