Din Baker AS arrangerte en etterlengtet «mini-samling» for 143 deltakende medlemmer helgen den 18-19 oktober 2021 i Oslo. Fokuset var først og fremst å kunne samle medlemmene, og legge til rette for sosiale treffpunkter med erfaringsutveksling. Butikkutvikling, påfyll av kunnskap og samarbeid i grupper var også med på agendaen, og ikke minst presentasjoner fra leverandører i en «mini-messe».